Patirtis ir modernios technologijos

Betoninių „Benders“ čerpių klojimo instrukcija

Čerpių klojimo instrukcija parengta remiantis Vokietijos stogdengių asociacijos taisyklėmis.

Stogo danga turi nepraleisti drėgmės. Tai galima pasiekti, jei laikomasi gamintojų rekomendacijų, atsižvelgiant į medžiagų technines charakteristikas ir stogo nuolydį. Esant mažam stogo nuolydžiui būtina įrengti papildomus izoliacinius sluoksnius.

Dulkių ir purvo nuosėdos yra palanki maitinamoji terpė augalų, kerpių, samanų vystymuisi. Aplinkos veiksniai turi didelį poveikį tada, kai konstrukcijos elementai ar medžiagos ilgą laiką nėra apsaugojami nuo aplinkos poveikio.

Stogo dangos, sandarinimai ir išorinių sienų apdaila turi būti tikrinama. Tinkama priežiūra gali prailginti medžiagų tarnavimo trukmę ir apsaugoti nuo didesnių nuostolių.

Bendrieji nurodymai ir rekomendacijos

1. Laštakio tvirtinimas prie gegnių. Skardinis apatinis laštakis yra skirtas kondensato nutekėjimui ir tvirtinamas gegnių viršutinėje pusėje. Ant laštakio užsileidžiama plėvelė (žr.1 pav.).

Laštakio tvirtinimas prie gegnių

2. Stogo plėvelės tvirtinimas. Stogo plėvelė pradedama kloti nuo apačios (karnizo) iki kraigo horizontalia kryptimi ir tvirtinama ventiliaciniais tašeliais. Plėvelė persidengia 100-200 mm, priklausomai nuo stogo nuolydžio. Plėvelės įdubimas tarp gegnių turi būti apie 20 mm, kad susidaręs kondensatas nekenktų ventiliaciniams tašeliams ir galėtų išbėgti per vidurį.

3. Ventiliacinių tašelių tvirtinimas. Ventiliaciniai tašeliai 24/48 tvirtinasi ant gegnių per visą jos ilgį.

4. Aukštį reguliuojančio grebėsto tvirtinimas. Ant ventiliacinių tašelių tvirtinamas aukštį reguliuojantis grebėstas taip, kad apatinės eilės čerpių nuolydis būtų toks pat, kaip ir kitų eilių nuolydis. Ant aukštį reguliuojančio tašelio tvirtinamas viršutinis laštakis, kuris įsileidžia į lietaus surinkimo lataką. Apatinis čerpių kraštas išsikiša maždaug per 60 mm už karnizo lentos (žr.1 pav.).

5. Ventiliacinės juostos tvirtinimas. Ventiliacinė juosta tvirtinama prie aukštį reguliuojančio tašelio viršutinio krašto ir apatinio laštakio (žr.2 pav.). Ji užtikrina oro patekimą stogo apačioje, apsaugo stogo konstrukciją nuo sniego ir šiukšlių patekimo.

Ventiliacinės juostos tvirtinimas

6. Stogo grebėstavimas. Rekomenduojami skersinio grebėsto iÅ¡matavimai 40×60 mm. Kiekvienas skersinis grebėstas tvirtinasi susikirtimo su ventiliaciniu taÅ¡eliu vietoje.
Pirmasis grebėstas tvirtinamas 380 mm atstumu nuo aukÅ¡tį reguliuojančio taÅ¡elio pradžios (žr.4 pav.). Atstumas nuo kraigo lentos (bruselio)iki pirmo virÅ¡utinio grebėsto – 40 mm. Čerpių perdengimas priklauso nuo stogo nuolydžio ir gegnių ilgio (žr.3 pav.).Atstumas nuo pirmo apatinio grebėsto iki virÅ¡utinio grebėsto dalinamas iÅ¡ pagal stogo nuolydį rekomenduojamo grebėstavimo žingsnio (stogo nuolydis ir grebėstavimo žingsniai nurodyti lentelėje). Atstumas turi bÅ«ti padalinamas taip, kad gautųsi sveikų čerpių eilės ir nereikėtų kloti pjautinių ( žr.4 pav.).

Stogo grebėstavimas

Stogo grebėstavimas

Pvz.: stogo nuolydžio kampas 450, rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų (žr.lentelę Nr.1) 365 mm. Atstumas nuo viršutinio iki apatinio grebėsto 7400 mm dalinamas iš 365 mm. Gauname 20,3 eiles. Taigi, atstumas 740 dalinamas iš sveiko eilių skaičiaus 20. Gaunamas tikslus 370 mm atstumas tarp grebėstų, tokiu būdu nereikės pjaustyti čerpių.

Jei šoninės čerpės (dešininė/ kairinė) nenaudojamos arba naudojamos universalios šoninės čerpės, tai atstumus tarp grebėstų ir čerpių sąnaudą, priklausomai nuo stogo nuolydžio, galima apskaičiuoti pagal rekomenduojamą lentelę:

Stogo nuolydis (laipsniais) Atstumas tarp grebėstų (mm) Čerpių sąnauda (vnt.m2)
50 375 8.9
45 365 9.1
40 355 9.4
35 345 9.7
30 335 10.0
25 325 10.3
20 315 10.6
15 310 10.8

 

Svarbi informacija apie šonines čerpes!!!!

Esant stogo nuolydžiui iki 300, šoninės čerpės naudojamos su 110 mm užlaida (grebėstų žingsnis 31.2-33.5 cm).
Esant stogo nuolydžiui virš 300, šoninės čerpės naudojamos su 88 mm užlaida (grebėstų žingsnis 33.5-34.5 cm). 7. Čerpių klojimas (kai naudojamos šoninės čerpės)

Čerpės klojamos iš dešinės į kairę. Stogo plotas padalinamas pagal čerpių pločius (dengimo pločio nustatymas, žr.pav.5.). Čerpės pradedamos kloti nuo karnizo. Sudėjus ir sutvirtinus pirmąją eilę, nuo dešinio krašto klojama antroji eilė. Kartu klojama dešinioji vertikalioji eilė stogo kraigo link.
Čerpės prie grebėstų tvirtinamos 75×3,1 vinimis. kai stogo nuolydis mažesnis, visos čerpės tvirtinamos tik stogo kraÅ¡tuose, briaunose ir stogloviuose, taip pat karnizinėse ir kraiginėse eilėse. Dengiant Å¡laitus tvirtinama kas trečia čerpė, jei stogo nuolydis >600 , tvirtinamos visos čerpės.

Svarbi informacija apie šonines čerpes

8. Šoninių čerpių klojimas. Šoninės čerpės tvirtinamos skersinių grebėstų vietoje. Minimalus atstumas tarp šoninės čerpės ir medinės vėjalentės turi būti ne mažiau 1 cm. Atsižvelgiant į grebėstų storį, jų galai negali išsikišti už pastato sienos daugiau nei 300 mm. Didesniems išsikišimams reikalingos papildomos konstrukcijos.

 Šoninių čerpių klojimas

9. Kraigo čerpių klojimas. Kraigo čerpės montuojamos ant kraigo bruselio (kraigo lenta), kuris gali būti tvirtinamas specialiais laikikliais. Kraigo bruselis turi būti sumontuotas tokiame aukštyje , kad kraigo čerpės iš abiejų pusių pakankamai perdengtų stogo dangą (žr.7 pav.).

Ant kraigo bruselio dedama kraigo ventiliacinė tarpinė, kuri užtikrina efektyvią ventiliaciją, apsaugo konstrukciją nuo sniego ir lietaus patekimo. Kraigo čerpės laikiklis prie bruselio tvirtinamas 100 mm ilgio kraigo vinimis arba 4,5 mm skersmens 6.0 ilgio kraigo varžtais. Klojamos kraigo čerpės persidengia mažiausiai 40 mm.

Kertantis keliems horizontaliems kraigams, naudojamos T arba X formos kraigo čerpės. Kai susikerta du nuožulnūs ir vienas horizontalus kraigas (arba atvirkščiai), naudojama Y formos čerpė. Šios kraigo čerpės tvirtinamos kraigo čerpių laikikliais.

Kraigo čerpių klojimas

10. Nuožulnaus kraigo įrengimas. Nuožulnus kraigas dengiamas kraigo čerpėmis. Tokiu pat būdu pritvirtinamas kraigo bruselis, ant jo dedama kraigo ventiliacinė tarpinė ir klojamos kraiginės čerpės.

11. Kraigo pradžios ir pabaigos čerpės. Kraigo pradžia ir pabaiga uždengiamos specialiomis čerpėmis, kurios tvirtinamos kaip ir eilinės stogo kraigo čerpės.

12. Stoglovis. Stogloviams įrengti galima naudoti ištisinį lentų paklotą po 30 cm į abi puses viename lygyje su gegnėmis. Vietoj lentų pakloto galima naudoti specialų metalinį profilį, kurio apatinė pusė padengta kondensatą sugeriančia medžiaga. Jį naudoti patogu, supaprastėja stoglovio įrengimas ir sumažėja konstrukcijos storis. Išilgai stoglovio patiesiamas pirmas plėvelės sluoksnis, po to horizontaliai klojama plėvelė ant abiejų susikertančių stogų, perdengiant lūžio liniją tokiu būdu, kad stoglovio zonoje būtų trys plėvelės sluoksniai. Montuojant skardinius profilius laikančiąja konstrukcija tarnauja vertikalūs grebėstai, tvirtinami abiejose pusėse nuo lūžio linijos taip, kad skardinių profilių kraštai remtųsi ant jų. Stoglovio skardiniai elementai montuojami nuo apačios, minimalus perdengimas 100 mm.

Stoglovis

13. Stogo dangos priedai. Sniego gaudytuvai, apsauginiai kabliai ir kiti stogo dangos priedai turi atitikti standartus ir montuojami pagal techninius nurodymus. Stogo dangos priedai neturi viršyti leistinos stogo apkrovos, jei taip atsitinka, reikia pasirūpinti papildomu apkrovos išskirstymu.

14. Stogo langai. Stogo langų vietas reikia paruošti parengiamųjų stogo dengimo darbų metu. Jei įmanoma, paskutinė prie stoglangio esanti horizontali eilė dengiama sveikomis čerpėmis. Jei tai neįmanoma, čerpes reikia pjauti, pakloti ir pritvirtinti.

15. Stogo įlinkis (mansardos stogo įlinkis). Stogo įlinkis – dviejų stogo pavirÅ¡ių su skirtingais palinkimais susikirtimo taÅ¡kas. Mansardos stogo įlinkimas naudojamos specialios forminės čerpės.

  Moderni
Carisma
Dvibangė Palema/
Romėniška Mecklenburger
Vienbangė
Exclusiv
Padengimo būdas paviršius dažytas
2 kartus
paviršius dažytas
2 kartus
paviršius dažytas
2 kartus
Ilgis 420 mm 420 mm 420 mm
Plotis 280 mm 330 mm 280 mm
Grebėstų žingsnis 310 – 350 mm 310 – 375 mm 310 – 375 mm
Dengiamas čerpės plotis 250 mm 300 mm 250 mm
Čerpių aukštis persidengimo vietose 60 mm 75 mm 100 mm
Stogo nuolydis min 14° min 14°  min 14°
IÅ¡eiga 8.9 vnt/m2 11.5 vnt/m2 10.7 vnt/m2
1 m2 svoris 52 kg 36 kg 40 kg
1 vnt svoris 4.5 kg 4.0 kg 3.7 kg
Kiekis paletėje 210 vnt 240 vnt 210 vnt

 

Kokybės dokumentas (*pdf) »

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com